Polityka prywatności

Hecate dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i rozwijać technologię, która zapewnia najpotężniejsze i najbezpieczniejsze korzystanie z Internetu. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do witryny internetowej Hecate i reguluje gromadzenie danych w rozumieniu poniższej definicji, które firma EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED i jej spółki stowarzyszone („Hecate”, „nasz”, „my” lub „nas”) zbiera za pośrednictwem naszych witryn internetowych, produktów i aplikacje („Usługi”).

TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA. PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ O INFORMACJACH, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERA ORAZ W JAKI SPOSÓB Hecate wykorzystuje te informacje.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH INFORMACJI ZGODNIE Z OPISAMI W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Gromadzenie Twoich danych osobowych

Informacje o koncie: Zbieramy Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu subskrypcji naszego biuletynu lub logowania się przy użyciu konta strony trzeciej, takiego jak Facebook i Google. Jeśli odmówisz podania takich informacji, możesz nie być w stanie prawidłowo korzystać z Usług. Podczas tworzenia Konta możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy i adres wysyłki.

Informacje o płatności: Korzystamy z zewnętrznego procesora płatności PayPal, aby pomóc w bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych umożliwiających identyfikację płatności. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Usług, podane przez Ciebie dane karty kredytowej są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do PayPal. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za PayPal, gromadzenie lub wykorzystywanie Twoich danych przez PayPal. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak PayPal przechowuje i wykorzystuje dane Twojej karty kredytowej, zapoznając się z polityką prywatności PayPal.

Obsługa klienta: Kiedy się z nami kontaktujesz, przekazujesz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz zapytanie dotyczące Produktów, abyśmy mogli zapewnić obsługę klienta.

Informacje o urządzeniu i inne informacje zbierane automatycznie: Zbieramy pewne informacje dotyczące Twojego rodzaju przeglądania, np. telefonu komórkowego, tabletu lub komputera osobistego („Urządzenie”), takie jak: numer urządzenia, model, wersja sprzętu i oprogramowania, intensywność sygnału, Internet Adresy protokołu (IP), nazwy domen i adresy witryn internetowych oraz inne informacje. Gromadzimy również informacje o operacjach wykonywanych na Urządzeniu, takie jak czasy dostępu, częstotliwość i czas użytkowania.

Technologie śledzenia i pliki cookie: Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi.

Informacje osób trzecich: Zbieramy i wykorzystujemy informacje uzyskane z Facebooka, Google, których używasz do logowania się do Usług („Konta osób trzecich”), takie jak: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane, które możesz posiadać na swoich kontach osób trzecich. Profil konta Party. Nie mamy dostępu do haseł do Twoich kont osób trzecich.

Prywatność dzieci: O ochronie danych osobowych nieletnich. Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych nieletnich. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w wieku poniżej 16 lat (zgodnie z wymogami prawnymi Stanów Zjednoczonych minimalny wiek nie może być niższy niż 13 lat), przed użyciem tego produktu musisz uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz praca. Ten produkt i usługa będą chronić dane osobowe nieletnich zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Pamiętaj, że jeśli bezpośrednio ujawnisz dane osobowe lub dane wrażliwe za pośrednictwem publicznych forów dyskusyjnych Hecate, informacje te mogą zostać zebrane i wykorzystane przez inne osoby. Uwaga: Hecate nie czyta żadnej Twojej prywatnej korespondencji online.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu obsługi witryny internetowej Hecate i świadczenia usług, o które prosiłeś. Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, aby informować Cię o innych produktach lub usługach dostępnych w firmie Hecate i jej podmiotach stowarzyszonych. Możemy również kontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badania Twojej opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług, które mogą być oferowane. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

Aby przetwarzać transakcje: Wykorzystujemy Twoje dane do przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług.

Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail: Adres e-mail podany w celu przetwarzania zamówienia lub dla Twojego Konta może być używany do wysyłania informacji i aktualizacji związanych z Twoim zamówieniem, a także do otrzymywania okazjonalnych wiadomości firmowych, aktualizacji, powiązanych informacji o Produktach lub Usługach, w tym do wysyłania Ci od czasu do czasu aktualizacje naszych warunków i zasad oraz inne ważne komunikaty. Możemy również wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne, które naszym zdaniem mogą być istotne dla Twoich zainteresowań.

Nasze usługi: Obsługujemy i świadczymy usługi, w tym zapewnianie obsługi klienta oraz ulepszanie, naprawianie i dostosowywanie Usług. Wykorzystujemy Twoje dane, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z Usług oraz ocenić i ulepszyć Usługi. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do badania, opracowywania i testowania nowych usług, Produktów i funkcji, a także do rozwiązywania problemów. Używamy również Twoich danych, aby odpowiedzieć Ci, gdy się z nami skontaktujesz. Używamy plików cookie do obsługi, świadczenia, ulepszania, zrozumienia i dostosowywania Usług.

Bezpieczeństwo i prywatność: Wykorzystujemy Twoje dane w celu weryfikacji danych i aktywności Konta. Wykorzystujemy Twoje dane również w celu promowania bezpieczeństwa i prywatności Usług, na przykład w celu badania podejrzanych działań lub naruszeń naszych warunków.

Reklamy i informacje biznesowe: Możemy wyświetlać Tobie i innym reklamy naszych Produktów i produktów stron trzecich w oparciu o informacje, które od Ciebie zebraliśmy, takie jak: to, co zainstalowałeś, co uzyskałeś, czego używałeś i co kupiłeś.

Dostęp do kont osób trzecich: Wykorzystujemy Twoje dane, w tym informacje o kontach osób trzecich, aby umożliwić Twoim Produktom i Usługom dostęp do kont osób trzecich.

Te Konta Osób Trzecich mogą umożliwiać udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług, takich jak posty lub zdjęcia na Facebooku. Ponieważ tego rodzaju informacje mogą być publiczne, należy zachować ostrożność przy wyborze treści przesyłanych na konta osób trzecich. Proszę odpowiednio dostosować ustawienia prywatności swojego Konta Zewnętrznego.

W jaki sposób udostępniane są te informacje?

Dostawcy zewnętrzni: udostępniamy Twoje dane zewnętrznym dostawcom, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam w obsłudze, dostarczaniu, analizowaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i promowaniu Usług.

Usługi stron trzecich: gdy korzystasz z usług stron trzecich, na przykład za pośrednictwem Kont stron trzecich zintegrowanych z Produktami i Usługami, mogą one otrzymać Twoje dane. Kiedy korzystasz z usług stron trzecich, do korzystania z tych usług będą miały zastosowanie ich własne warunki i polityka prywatności.

Kwestie regulacyjne i prawne: Możemy również udostępnić Twoje dane stronom trzecim, jeśli uznamy, że jest to właściwe w celu zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania naszych warunków i zasad lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób.

W jaki sposób możesz zarządzać informacjami o Tobie, w tym o Koncie?

Zapewniamy Ci możliwość przeglądania i zarządzania Twoimi informacjami. Zmiana adresu e-mail, pseudonimu i innych informacji: Możesz sprawdzić i zmienić informacje w profilu swojego Konta, logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę ustawień Konta.

Rezygnacja z subskrypcji: Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zarządzać ustawieniami komunikacji, np. zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, na dole każdej wiadomości e-mail zamieścimy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji. Możesz także zrezygnować z subskrypcji logując się na swoje Konto i odwiedzając stronę ustawień Konta.

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane do czasu, gdy nie będą już potrzebne do świadczenia Usług, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dzierżawimy list klientów osobom trzecim. Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może Cię zainteresować. W takich przypadkach Twoje unikalne dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko) nie są przekazywane osobom trzecim. Ponadto możemy udostępniać dane zaufanym partnerom, aby pomóc nam w przeprowadzaniu analiz statystycznych, wysyłaniu wiadomości e-mail i zapewnianiu obsługi klienta. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania Twoich danych osobowych z wyjątkiem świadczenia nam tych usług i są one zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

Śledzimy strony internetowe i strony odwiedzane przez naszych klientów w ramach Hecate, aby określić, które z naszych usług cieszą się największą popularnością. Dane te służą do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam w ramach Hecate klientom, których zachowanie wskazuje, że są zainteresowani określonym obszarem tematycznym.

Witryny internetowe Hecate ujawnią Twoje dane osobowe bez powiadomienia, tylko jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) zastosować się do przepisów prawa lub zastosować się do procesu prawnego wydanego na podstawie art. Hekate lub witryna; (b) chronić i bronić praw lub własności Hecate oraz (c) działać w sytuacjach nadzwyczajnych, aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Hecate lub społeczeństwa.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki: Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.

Pliki cookie Flash: Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać przechowywane lokalnie obiekty (lub pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane za pomocą tych samych ustawień przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web: Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Firmie na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedziłeś te strony lub otworzyłeś e-mail i inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikację integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Używamy zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych w celach określonych poniżej: Niezbędne/niezbędne pliki cookie Typ: Pliki cookie sesji Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

Polityka plików cookie / Informacja o akceptacji plików cookie Typ plików cookie: Trwałe pliki cookie Administrator: Nas Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie. Funkcjonalne pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Hecate lub odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczamy dane osobowe, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Gdy dane osobowe są przesyłane do innych witryn internetowych, są chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Secure Socket Layer (SSL).

W przypadku zarejestrowanych użytkowników Witryn niektóre informacje można przeglądać i edytować za pośrednictwem konta chronionego hasłem. Zalecamy, aby nie ujawniać nikomu swojego hasła. Nasz personel nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła podczas niechcianej rozmowy telefonicznej lub wiadomości e-mail. Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, nie powinieneś decydować się na zapisywanie danych logowania (np. identyfikatora użytkownika i hasła) na tym współdzielonym komputerze. Pamiętaj, aby po zakończeniu sesji wylogować się ze swojego konta i zamknąć okno przeglądarki.

Żadna transmisja danych przez Internet ani jakąkolwiek sieć bezprzewodową nie może być gwarantowana jako całkowicie bezpieczna. W rezultacie, chociaż staramy się chronić informacje, które dla Ciebie przechowujemy, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na zmieniające się wydarzenia prawne, techniczne lub biznesowe. Kiedy będziemy aktualizować naszą Politykę prywatności, podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Cię o tym, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany Polityki prywatności, jeśli i tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

O wszelkich zmianach niniejszej Polityki prywatności będziemy informować poprzez zamieszczenie zmienionej Polityki prywatności na Platformie. Po opublikowaniu na Platformie nowa Polityka Prywatności zacznie obowiązywać od razu. Możesz sprawdzić, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetloną w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić opinie firmy i klientów. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób Hecate chroni Twoje dane.

Informacje kontaktowe

Czekamy na Twoje uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Jeśli uważasz, że firma Hecate nie przestrzegała tej Polityki, skontaktuj się z nami pod adresem support@hecategaming.com. Dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby szybko określić i rozwiązać problem.