Współpraca

Uzyskaj dostęp do naszych najświeższych wiadomości, zapisując się do naszego newslettera.

HECATE's collaboration with PixArt

HECATE's collaboration with PixArt

Revolutionizing Mobile Gaming Audio with PixArt and HECATE         In the dynamic world of mobile gaming, the quest for immersive audio experiences has led to groundbreaking innovations. At the f...

What is the HECATE H+ Sound Effect

What is the HECATE H+ Sound Effect

        The HECATE H+ Sound Effect is not just a product, it's an auditory revolution in the gaming world. This innovative sound technology, developed through the synergistic collaboration of HECAT...

HECATE i współpraca