Polisi bayaran balik

Permohonan Perkhidmatan Pemulangan Barang


Anda boleh meminta Perkhidmatan Pemulangan & Bayaran Balik kami:
√ Dalam tempoh 7 hari kalendar selepas menerima produk, pembungkusan produk, aksesori, hadiah dan manual adalah lengkap, bebas daripada kerosakan buatan manusia, dan tidak mempunyai kesan ke atas jualan sekunder;
√ Dalam tempoh 7 hari kalendar selepas menerima produk jika produk mempunyai kecacatan pembuatan.


Perkhidmatan Pemulangan & Bayaran Balik tidak akan disediakan di mana:
× Permintaan pemulangan barang dibuat lebih daripada 7 hari kalendar dari tarikh penerimaan;
× Barang yang dipulangkan tidak lengkap, atau pembungkusan luar, aksesori, hadiah atau manualnya tidak lengkap, atau rupa rosak disebabkan oleh sebab buatan manusia;
× Bukti sah pembelian atau resit tidak diberikan semasa pemulangan barang, atau dipercayai secara munasabah telah dipalsukan atau diusik;
× Terdapat kerosakan fizikal yang bukan disebabkan oleh kualiti produk itu sendiri atau masalah kualiti produk yang disebabkan oleh pembongkaran, penggunaan dan operasi tanpa kebenaran yang melanggar manual;
× Mana-mana label, nombor siri mesin atau tanda anti-pemalsuan, dsb. dikoyakkan atau diubah;
× Produk rosak akibat force majeure, seperti kebakaran, banjir, kilat dan kemalangan jalan raya, dsb.;
× Keadaan lain yang diterangkan dalam polisi.


Arahan untuk Pemulangan Barang
Jika anda berhasrat untuk memulangkan barang yang telah anda terima, sila hubungi Sokongan Pelanggan Hecate dalam masa 7 hari kalendar selepas barang diterima.
Anda boleh menghantar permohonan pemulangan barangan ke alamat e-mel support@hecategaming.com untuk memohon pemulangan (adalah disyorkan untuk menggunakan alamat e-mel yang anda gunakan semasa membuat pesanan di Hecate Mall untuk menghubungi kami), dan kami akan berurusan dengan permohonan anda dalam tempoh 1-2 hari bekerja selepas e-mel diterima.
Anda dikehendaki memberikan maklumat pemulangan barangan berikut:
1) Nombor pesanan
2) Nombor telefon
3) E-mel hubungan
4) Nama dan kuantiti produk yang akan dipulangkan
5) Nombor siri produk yang akan dipulangkan
6) Sebab pemulangan
7) Gambar atau video produk dan pakej lengkap


Masa Bayaran Balik
Bayaran balik akan diproses menggunakan kaedah pembayaran yang sama seperti pembayaran. Proses bayaran balik akan selesai dalam masa 7-14 hari bekerja, bergantung pada bank atau pengeluar kad kredit anda.


Pengangkutan Pemulangan
Bagi pemulangan barang yang disebabkan oleh sebab selain daripada kerosakan akibat kegagalan prestasi produk, semua perbelanjaan lain seperti perbelanjaan pengangkutan dan duti kastam dan lain-lain yang mungkin ditanggung semasa proses pemulangan barang akan ditanggung oleh pelanggan.


Permohonan Perkhidmatan Penggantian Barang
Anda boleh meminta perkhidmatan penggantian kami:
√ Dalam tempoh 15 hari kalendar selepas pelanggan menerima barangan, didapati produk tersebut telah rosak dalam proses pengangkutan dan sijil kerosakan barang yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan boleh disediakan;
√ Dalam tempoh 15 hari kalendar selepas pelanggan menerima barangan, didapati produk tersebut mempunyai ketidakselarasan yang serius dengan penerangan produk asal dalam satu atau lebih aspek penting;
√ Dalam tempoh 15 hari kalendar selepas pelanggan menerima barangan, didapati produk tersebut mengalami kegagalan prestasi berbanding kerosakan buatan manusia.
Perkhidmatan Penggantian tidak akan diberikan jika:
× Permintaan untuk penggantian dibuat lebih daripada 15 hari kalendar selepas tarikh penerimaan;
× Bukti sah pembelian atau resit tidak diberikan semasa penggantian barang, atau resit dipalsukan atau diubah;
× Produk yang akan diganti tidak lengkap, atau rupanya rosak disebabkan oleh sebab buatan manusia;
× Ia didapati selepas ujian oleh jabatan sokongan teknikal Hecate bahawa produk itu sendiri tidak mempunyai masalah kualiti;
× Terdapat kerosakan fizikal yang bukan disebabkan oleh kualiti produk itu sendiri atau masalah kualiti produk yang disebabkan oleh pembongkaran, penggunaan dan operasi tanpa kebenaran yang melanggar manual;
× Mana-mana label, nombor siri mesin atau tanda anti-pemalsuan, dsb. dikoyakkan atau diubah;
× Produk rosak akibat force majeure, seperti kebakaran, banjir, kilat dan kemalangan jalan raya, dsb.;
× Permintaan penggantian dibuat kerana kerosakan barang yang disebabkan oleh pengangkutan tetapi sijil kerosakan barang yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan tidak disediakan;
× Keadaan lain yang diterangkan dalam polisi.


Arahan Lain
√ Jika pelanggan memohon penggantian barang dalam tempoh 15 hari kalendar selepas produk diterima kerana masalah produk, maka Hecate akan menggantikan produk tersebut dengan produk lain yang mempunyai model yang sama untuk pelanggan. Jika produk kehabisan stok dan sekiranya pelanggan bersetuju, produk itu boleh digantikan dengan produk lain model lain.
√ Jika pelanggan memohon perkhidmatan waranti kerana masalah produk 15 hari kalendar selepas barang diterima, Hecate boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan gantian dan bukannya pembaikan mengikut kebolehselenggaraan produk. Produk atau alat ganti yang disediakan oleh Hecate mungkin bukan baharu, tetapi ia pasti dalam keadaan berfungsi baik dan sekurang-kurangnya mempunyai prestasi yang setara dengan produk atau alat ganti yang diganti. Produk atau alat ganti yang diganti berhak mendapat perkhidmatan waranti yang sama semasa baki tempoh jaminan produk asal.
√ Jika Hecate tidak dapat menyediakan perkhidmatan pembaikan atau penggantian kepada pelanggan, bayaran balik sebahagian akan diberikan mengikut tempoh penggunaan produk. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Hecate.


Arahan untuk Penggantian Barang
Jika anda bercadang untuk meminta penggantian barang yang telah anda terima, sila hubungi Sokongan Pelanggan Hecate dalam tempoh 15 hari kalendar selepas barang diterima untuk mengendalikan penggantian.
Anda boleh menghantar permohonan penggantian barangan ke alamat e-mel support@hecategaming.com untuk memohon penggantian (adalah disyorkan untuk menggunakan alamat e-mel yang anda gunakan semasa membuat pesanan di Hecate Mall untuk menghubungi kami), dan kami akan berurusan dengan permohonan anda dalam tempoh 1-2 hari bekerja selepas e-mel diterima.
Anda dikehendaki memberikan maklumat penggantian barangan berikut:
1) Nombor pesanan
2) Nombor telefon
3) E-mel hubungan
4) Nama produk
5) Nombor siri produk
6) Sebab penggantian
7) Gambar atau video produk dan pakej lengkap
Pengangkutan Penggantian
Untuk penggantian yang disebabkan oleh kerosakan akibat kegagalan prestasi produk, Hecate akan menanggung kos gantian ulang-alik.